§1 INFORMACJA PODSTAWOWE

Sklep internetowy Wadera-Spare Part Shop, działający pod adresem WWW.wadera.net, prowadzony jest przez Adama Kozielczyka z siedzibą na ulicy Kanclerskiej 17 62-020 Gortatowo, NIP: 7822060664, REGON: 631192985, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, określany na potrzeby niniejszego regulaminu jako „Sklep”.

Poniżej znajdziesz informację o wszystkich warunkach i regułach, które mają zastosowanie, gdy kupujesz w Wadera-Spare Part Shop

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.

Sklep oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) Sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej www.wadera.net, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

2) Newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;

3) Opiniowanie (komentowanie), polegające na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom zamieszczania na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta, w tym dotyczących obsługi lub Towarów.

4) Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

5) Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

6) Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

7) Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

8) Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

9) Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§2 CENY

Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Wadera.net podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

§3 ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a) Płatność gotówką przy odbiorze Towaru;

b) Płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;

c) płatność poprzez serwis PayU

2) W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: Wadera P.H Adam Kozielczyk ul. Kanclerska 17 62-020 Gortatowo, nr rachunku bankowego: 71 1090 1450 0000 0001 2147 4211 . W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko lub nazwę oraz nr zamówienia.

3) Wyklucza się możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Wadera P.H Adam Kozielczyk nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

4) W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:

a) W przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;

b) W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Sklep uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

c) W przypadku płatności poprzez serwis PayU, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Sklep uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

5) Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sklepu.

§4 ZAWARCIE UMOWY

1) Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2) Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Wadera P.H Adam Kozielczyk po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a) Wyboru zamawianych Towarów;

b) Oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;

c) Złożenia zamówienia;

d) Płatności za zamówienie lub wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

3) Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych do formularza zamówienia.

4) Złożenie zamówienia:

a) Jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

b) Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości, a następnie kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.

c) Na tym etapie Klient powinien podać swoje dane adresowe, wybrać sposób dostawy i związaną z nim formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o metodzie dostawy i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy.

d) Jeżeli Klient nie posiada Konta, wówczas ma możliwość jego założenia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie danych adresowych. Formularz ten stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

e) Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuje i Płacę”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

f) W przypadku wyboru sposobu płatności: Paypal, Klient po kliknięciu przycisku „Proceed to Paypal” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

4) Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres skrzynki pocztowej Klienta przesłana zostanie wiadomość email zawierającą treść zamówienia.

5) W celu anulowania zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie pod nr tel. (+48) 517 314898 lub mailem na adres – waderavwig@wp.pl. Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, Sklep może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia.

6) Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Sklep, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (do dnia 24 maja 2018 roku), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (od dnia 25 maja 2018 roku). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Więcej informacji na temat przetwarzani danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

§5 DOSTĘPNOŚĆ

1) W przypadku złożenia zamówienia przed godziną 12:00 w dni robocze, przesyłki dostarczane są zazwyczaj następnego dnia na terenie Polski. Są miejsca w kraju, do których nie docierają codziennie kurierzy, w tym wypadku czas realizacji zamówienia może być dłuższy.

2) W przypadku wysyłki za granice Polski czas dostarczenia może wynieść od 2 do 6 dni na terenie Europy i nawet do 30 dni w przypadku wysyłki do Azji, USA, Australii.

3) Dla każdego zamówionego towaru, termin dostawy może się różnić. Sprawdź każdy produkt, by uzyskać informację o przybliżonym czasie dostawy.

4) Standardowo czas oczekiwania jest podawany w dniach roboczych, w weekendy i święta wysyłki nie są realizowane.

§6 DOSTAWA

1) Dostawa realizowana jest przez kuriera DPD. Standardowo dostawy realizowane są do miejsca docelowego i wydawane po okazaniu dowodu osobistego i sprawdzeniu numeru przesyłki.

2) Sklep wskazuje, że:

a) Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta;

b) Przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

I) Szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

II) Zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

III) Ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

IV) Szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Postanowienia niniejszej sekcji VII mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”).

2) Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

3) Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia woli odstąpienia. Oświadczenie to może być:

a) Sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres: Wadera P.H Adam Kozielczyk, ul. Kanclerska 17, 62-020 Gortatowo. Na stronie www.waderavwig@wp.pl dostępny jest formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

b) Sporządzone w formie elektronicznej w oparciu o dostępny na stronie www.wadera.net formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i przesłane na adres e-mail: waderavwig@wp.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Konsument otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

4) W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar na następujący adres: Wadera P.H Adam Kozielczyk, ul. Kanclerska 17, 62-020 Gortatowo, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

5) Sklep zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego sposobu dostarczenia Towaru. Agent dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

1) Klient ma prawo oczekiwać, że otrzymany przez niego Towar nie ma wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar.

2) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

3) Reklamacja może być sporządzona w formie elektronicznej w oparciu o formularz reklamacji i przesłana e-mailem na adres: waderavwig@wp.pl albo sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres: Wadera P.H Adam Kozielczyk, ul. Kanclerska 17, 62-020 Gortatowo

4) Wszelkie pytania dotyczące reklamacji można kierować e-mailowo na adres: waderavwig@wp.pl, pisemnie na adres: Wadera P.H Adam Kozielczyk, ul. Kanclerska 17, 62-020 Gortatowo lub dzwoniąc pod numer (+48) 517 314 898 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

5) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Sklepu pod adres: Wadera P.H Adam Kozielczyk, ul. Kanclerska 17, 62-020 Gortatowo wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru zwraca się Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej Wadera.net formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.

6) Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta.

7) Uszkodzenia w trakcie transportu: Widoczne uszkodzenia lub brakujące elementy przesyłki należy zgłaszać bezpośrednio do kuriera w momencie odbioru. Jeśli uszkodzenie nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, prosimy o przesłanie reklamacji do Wadera.net pisemnie, nie później niż 5 dni po otrzymaniu przesyłki.

§9 GWARANCJA

1) Udzielamy standardowo jednomiesięcznej gwarancji na wszystkie produkty zakupione w Wadera.net, niezależnie od ich stanu, pod warunkiem, że podczas zakupu nie widnieje inna informacja. Niniejsza gwarancja obejmuje wady produkcyjne nie ujawnione w momencie zakupu, tylko po udokumentowaniu, iż element kupiony w Wadera.net był zamontowany przez wyspecjalizowanych do tego pracowników.

2) W każdym momencie objętym gwarancją zapewniamy produkt zamienny o porównywalnym standardzie lub zwracamy koszty zakupu w sklepie Wadera.net

§9 NIEODEBRANE PACZKI

Zakup towaru i zlecenie wysyłki z zapłatą przy odbiorze równoznaczne jest z zawarciem umowy cywilnej. Świadome nieodebranie przesyłki w świetle prawa i kodeksu cywilnego jest złamaniem umowy cywilnej skutkuje zastosowaniem art 551 KC i wszczęciem postępowania w celu odzyskania należności.

§10 DANE OSOBOWE

1) Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Wadera P.H Adam Kozielczyk, ul. Kanclerska 17, 62-020 Gortatowo zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

2) Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:

a) W celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;

b) W celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;

c) W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;

d) w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie;

e) W celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu Wadera.net lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem;

f) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu;

g) W celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora;

3) Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

4) Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

5) Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.

6) Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.

7) Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

8) Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

9) Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 2. jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celu dla którego dane zostały udostępnione przez Klienta.

10) Dane osobowe Klientów wykorzystywane są przez Sprzedawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Klienta: dla potrzeb kontaktu (przez okres kontaktowania się z Klientem), i/lub wykonania umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta o jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki informacji handlowych, czy ankiety dot., badania satysfakcji z dokonanego zakupu (do czasu cofnięcia zgody).

§11 PLIKI COOKIES

1) Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2) Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki Prywatności.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu Wadera.net znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 1.02.2023